top of page

החייאת מבוגר

שימוש במכשיר החייאה

גוף זר 

במבוגר

החייאת ילדים

עילפון

גוף זר 

בתינוק

הנחת תחבושת אישית

הנחת חסם עורקים גומי

הנחת חסם עורקים הולנדי

הנחת חסם עורקים רוסי

קיבוע שבר

עצירת דימום מהאף

הדגמת עיסויים

bottom of page