top of page
מדבקות מבוגר ליף לין.jpg
מדבקות לילד ליף לין.jpg
סוללה ליף לין.jpg
מדבקות מבוגר פיליפסס.jpg
בטריה פיילפיס.jpg
Defibtech סט מדבקות מבוגר למכשיר החייאה
 Lifeline סט אלקטרודות מבוגר עבור מכשיר החייאה חצי אוטומטי מדגם  
לשימוש מבני 8 ומעלה ומעל 25 ק"ג  
 
תוקף: שנתיים  
Defibtech סט מדבקות ילד למכשיר החייאה
 Lifeline סט אלקטרודות ילד עבור מכשיר החייאה חצי אוטומטי מדגם  
לשימוש מבני 1-8 ומתחת ל- 25 ק"ג  
 
תוקף: שנתיים  
Defibtech סוללה למכשיר החייאה
 Lifeline סוללה עוצמתית עבור מכשיר החייאה מדגם
   
תוקף: 7 שנים
PHILIPS סט מדבקות מבוגר למכשיר החייאה
 Heart Start OnSite סט אלקטרודות מבוגר עבור מכשיר החייאה חצי אוטומטי מדגם  
תוקף: שנתיים  
PHILIPS סוללת ליתיום למכשיר החייאה
 Heart Start OnSite סוללת ליתיום עבור מכשיר החייאה חצי אוטומטי מדגם  
 משקל: 220 גרם  
 תוקף: 4 שנים או 200 שוקים  
סט שילוט - הצבת מכשיר החייאה במקומות ציבוריים
הצבה.png
הכוונה.png
שילוט גדול.png
סט 3 שלטי הכוונה מכשיר החייאה כפי הנדרש במקומות ציבורים לפי תקנה 17 ב 
שלט 1: מציין שקיים במקום מכשיר החייאה , גודל : 40*40 ס"מ 
שלט 2: שלט עם חץ הכוונה , לציון מיקום מכשיר ההחייאה , גודל: 40*40 ס"מ 
שלט 3: הוראות שימוש במכשיר ב- 5 שפות : עברית, אנגלית , ערבית , רוסית , אמהרית , גודל : 100*120 ס"מ 
PVC  חומר המדבקות
 
תיק לליף לין.jpg
Defibtech תיק נשיאה למכשיר החייאה
 Heart Start OnSite תיק נשיאה ייעודי עבור מכשיר החייאה חצי אוטומטי מדגם  
לנשיאה נוחה ושמירה על המכשיר מפני נזקים  

Thanks! Message sent.

bottom of page