אישור המכללה האקדמית לחינוך אפרתה - קורסי עזרה ראשונה בחברת אלישע הדרכות רפואה