top of page

דעתכם חשובה לנו !

בחברת "אלישע-הדרכות רפואה" מאמינים במתן שירות ברמה המקצועית והמתודית הגבוהה ביותר,כל זאת באמצעות סגל הדרכה מיומן, מקצועי ומוסמך וכן במצעות צוות פיתוח הדרכה הטוב בישראל.

 

אנו נמצאים מדי יום במגמת התייעלות ושיפור, כל זאת בזכות הפיקוחים שאנו עורכים למדריכים בשטח, לימי העיון ובעיקר המשובים שלכם! הישירים מהשטח.

נודה באם תמלאו את טופס המשוב המצורף ותשלחו למחלקת ההדרכה בפקס שמספרו : 077-4901617

נשמח לשמוע את דעתכם בכל נושא ובכל עתבטלפון - 077-7901617 /  פקס 077-4901617 /  לכתובת דואר אלקטרוני - Elisha.med@gmail.com

 

 

אלישע הדרכות רפואה, מלמדים להציל חיים...!bottom of page