אישור המכללה האקדמית לחינוך גורדון - קורסי עזרה ראשונה בחברת אלישע הדרכות רפואה