קריטריונים של משרד החינוך  לאישור חברות בעזרה ראשונה