top of page
 . חברת אלישע הדרכות רפואה עומדת בחזית הדרכות הרפואה בישראל. זאת באמצעות סגל הדרכה מיומן ומקצועי
.חברתנו מוכרת על ידי כל הגורמים הממשלתיים השונים : משרד הבריאות, החינוך, התמ"ת, התחבורה והפנים
חברתנו מאושרת כתחנת בת של בית החולים תל השומר- מ.ס.ר
 . חברת אלישע הדרכות רפואה מכשירה ומסמיכה אלפי חניכים בקורסי עזרה ראשונה, רענוני החייאה וחובשים בכל רחבי הארץ
.כמו כן חברתנו מעבירה רענונים לצוותים רפואיים ופרא רפואיים לרבות רופאים, אחיות ומטפלים בהחייאה בסיסית ומתקדמת


.בסיום ההכשרות מוענקות תעודות הסמכה בהחייאה ועזרה ראשונה לפי היקף הקורס הנדרש, התעודות מאושרות ע"י כל הגורמים

.תעודות ההסמכה (פלסטיק - כדוגמת כרטיס אשראי) מוענקות בסיום ההכשרה למסיימים את הקורס / רענון בהצלחה

תוקף התעודה הינו לשנתיים מעת סיום הקורס/ רענון 

 

תעודות הסמכה

 תעודת מגיש עזרה ראשונה

צילום תעודה לדוגמה.png
 תעודה בינלאומית - איגוד הלב האמריקאי

bottom of page