שיתופי פעולה

חברת "אלישע-הדרכות רפואה" נמצאת בקשר מתמיד עם חברות מובילות בארץ, אשר המניע המוביל אותם הינו המניע המשותף עם חברת "אלישע-הדרכות רפואה" : לעזור להציל חיים.