ACLS  -  Advanced Cardio Life Support

קורס החייאה ACLS | רענון החייאה ACLS

או חייגו : 077-7901617

ניתן לקבל תעודה בינלאומית אלקטרונית עם חותמת מקורית של איגוד הלב האמריקאי AHA . תעודה זו מוכרת בכל העולם.

קהל יעד -  רופאים, פרמדיקים , אחיות הנמנים בצוות ההחייאה במוסד הרפואי ושעיסוקם מצריך מיומנות לניהול מקצועי של החייאה ופעולות מצילות חיים מתקדמות על פי הפרוטוקולים של איגוד הלב האמריקאי.מטרות  - רענון ותרגול של הנחיות איגוד הלב האמריקאי לטיפול מתקדם במצבי

חירום קרדיאליים במבוגרים , שיפור המיומנויות הקליניות ועבודת הצוות להשבחת איכות המטופל באמצעות תרחישי סימולציה מצולמים ותחנות מיומנות תוך שימוש בבובות מגה קוד, עגלת החייאה ומוניטור

תיאור - בסדנה נלמד החייאה מתקדמת. המתאמנים לזהות ולטפל טיפול מתקדם

לפי פרוטוקולים רפואיים בהפרעת קצב, באוטם שריר הלב ובשבץ מוחי. כמו כן

תרגול החייאת מכשירים ושימוש בתקופות החייאה , ניהול נתיב אוויר, היפוך, קיצוב

ודפיברלציה. 

האימונים מתבצעים בסימולטורים מתקדמים ומאמני משימה , בחדרי סימולציה

המדמים סביבה רפואית אמיתית. דגש מיוחד מושם על קבלת החלטות רפואיות, 

ניהול סיכונים , עבודת צוות ,כישורי תקשורת , ורפלקציה עצמית

מדריך: הקורס מועבר ע"י רופא / פרמדיק בוגר ומוסמך איגוד הלב האמריקאי.

בסוף היום יערך מבחן על החומר הנלמד.

לאחר הקורס תוענק תעודה מוכרת ומאושרת לכל חניך אשר עמד בדרישות הקורס בהצלחה.

קורס ACLS או רענון ACLS מועבר במרכז סימולציה מוקלט ומצולם במצלמות HD

מתקדמות, לצורך משוב וידיאו אפקטיבי בסיום כל תרחיש.

קורסי החייאה מתקדמים.jpg

ACLS - בין לקוחותנו