top of page
pals header v2.png
קורס החייאה פדיאטרי PALS

קורס החייאה פדיאטרי מתקדם PALS 

 Pediatric Advanced Life Support

קהל יעד:

סגל המרכיב צוותים רפואיים, הכולל בתוכו רופאים, פאראמדקים, אחיות, 

המטפלים בילדים . וכל אחד אשר זקוק לתעודת PALS להשלמת הכשרתו ותחילת עבודה. 

מטרת הקורס:

למידה ותרגול  הנחיות איגוד הלב האמריקאי לטיפול מתקדם במצבי חירום בתינוקות וילדים. שיפור המיומנויות הקליניות ועבודת הצוות.

תכנים: 

  • אנטומיה ופיזיולוגיה בילדים ותינוקות 

  • לימוד סכימות הטיפול העדכניות של איגוד הלב האמריקאי

  • החייאה בסיסית

  • החייאה מתקדמת 

  • הפרעות קצב

  • טיפול תרופתי ומינונים

 

מדריך הקורס:

הקורס מועבר ע"י רופא / פרמדיק בוגר ומוסמך איגוד הלב האמריקאי

משך הקורס:

16 שעות (דו יומי)

בסיום הקורס תוענק תעודה מוכרת ומאושרת לכל חניך אשר עמד בדרישות הקורס בהצלחה

רענון החייאה פדיאטרי מתקדם

Pediatric Advanced Life Support

קהל יעד: 

סגל המרכיב צוותים רפואיים, הכולל בתוכו רופאים, פאראמדקים, אחיות, 

המטפלים בילדים אשר עברו קורס PALS בעברמטרת הרענון:

עדכון  ותרגול הנחיות איגוד הלב האמריקאי לטיפול מתקדם במצבי חירום בתינוקות וילדים. שיפור המיומנויות הקליניות ועבודת הצוות.

תכנים:

  • תרגול  סכימות הטיפול העדכניות של איגוד הלב האמריקאי

  • תרגול החייאה בסיסית

  • תרגול החייאה מתקדמת 

  • רענון טיפול תרופתי ומינונים

מדריך הרענון:

הרענון מועבר ע"י רופא / פרדמיק בוגר ומוסמך איגוד הלב האמריקאי

משך הרענון:

8 שעות (חד יומי) 

בסיום הרענון תוענק תעודה מוכרת ומאושרת לכל חניך אשר עמד בדרישות הרענון בהצלחה.

bottom of page