top of page
רופא שיניים
החייאה רופא שיניים.jpg
קורס החייאה לרופאי שיניים | ALS 

קורס החייאה לרופאי שיניים בהיקף 8 שעות

                                   קורס החייאה ALS  

בתאריך: 12.2.19 פרסם משרד הבריאות חוזר מעודכן בנושא הכשרות ההחייאה בכל המוסדות והמתקנים הרפואיים במדינת ישראל

לצפייה בחוזר -  לחץ כאן

 

קהל יעד:

רופאי שיניים וצוותים רפואיים שאינם עובדים במתארים בהם מבוצעות סדציות (הרדמות) מלאות.

קורס חובה לרופאי שיניים על פי חוזר המעודכן של משרד הבריאות.

שימו לב! רופאי שיניים העוסקים בסדציות (הרדמות מלאות) נדרשים בקורס ACLS - לחץ לפרטים

משך ההכשרה:

 8 שעות - מועבר בלימוד מקוון של תכונים עינויים מהבית (4 שעות) + מפגש השלמה מעשי (4 שעות).

מטרת הקורס:

רענון תכנים ועדכון פרוטוקלים רלוונטיים, תרגול החייאה + החייאה מתקדמת, מצבי חירום רפואיים,  שימוש באדרנלין בתגובה אלרגית חריפה, תרגול עבודת צוות.

תכנים:

אנטומיה ופיזיולוגיה, שרשרת ההישרדות בדום לב, החייאה בסיסית במבוגר, שימוש במכשיר החייאה, דפיברילטור, חנק מגוף זר, פרוטוקול החייאה מתקדמת, פרוטוקול שבץ מוחי, תגובה אלרגית חריפה, ואנאפילקסיס כולל מהילת אדרנלין בתגובה אלרגית, פרוטוקול כאבים בחזה - התקף לב, תרגולים על בובות, סימולציה, מעבר על תיק / עגלת החייאה ושימוש בחמצן רפואי.

תעודה:

בסיום קורס החייאה ALS לרופאי שיניים וצוות רפואי, תוענק תעודת קורס החייאה ALS בהיקף 8 שעות המוכרת ע״י משרד הבריאות וקופות החולים.

bottom of page