על פי תקנות משרדי הממשלה, יש צורך לבצע רענון בנושא החייאה ועזרה ראשונה מדי שנתיים, תוך הקפדה כי הרענון יעשה בטווח השנתיים ולא לאחר מכן.

רענון התעודה מקנה זכות וביטוח בטיפול במקרי חירום רפואיים.

חשוב להקפיד לבצע את הרענון במוסד המוכר והמאושר על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים.

חשוב להקפיד ולשים לב לתוקף התעודה, שכן לאחר פג תוקף התעודה ניתן לבצע קורס מלא בלבד ולא רענון.

 רענון עזרה ראשונה

קורס רענון עזרה ראשונה :

קורסי רענון עזרה ראשונה שחברתנו מציעה

רענון עזרה ראשונה מותאם לפי אוכלוסיית יעד  :

להרשמה לרענון עזרה ראשונה השאירו פרטים

או חייגו : 077-7901617

או חייגו : 077-7901617