top of page
shutterstock_1071817871.jpg

קורס עזרה ראשונה למצילים
קורס עזרה ראשונה בהיקף 44 שעות

מטרת הקורס - קורס מגישי עזרה ראשונה מקיף, המעניק מיומנות גבוהה בכל נושאי ההחייאה, טיפול בשגרה, טיפול בטראומה והעזרה הראשונה בכלל, בהתאם לתקנות העדכניות של משרד הפנים


קהל יעד - מצילי ים , מצילי בריכה, עוזרי מציל

תכנים - אנטומיה ופיזיולוגיה, מצבי חוסר הכרה (נשימתיים, ל
בביים ורפואיים אחרים), סכימת החייאה במבוגר\ילד\תינוק כולל תרגול מלא, סילוק גוף זר, טיפול בפציעות נפוצות ומיוחדות, עצירת שטפי דם וטיפול בפציעות טראומה, טיפול בפגיעות בע"ח ארסיים, טיפול בפגיעות אקלים ואסטרטגית טיפול באירוע רב נפגעים, טביעה בים ובבריכה מנגנון הפגיעה ודרכי הטיפול.
כמו כן, מעבר על תיק החייאה הכולל מיכל חמצן רפואי, מפוחי הנשמה, מסיכות הנשמה ושימוש במכשיר החייאה דפיברילטור.


הקורס מועבר במסלול מתוקשב הכולל למידה דרך מחשב + מפגש השלמה המוקדש לתרגול ובחינה.

המפגש מתקיים במרכז ההדרכה בתל אביב. בכל שבוע ישנם מספר מועדים הנפתחים לקהל הרחב, ומתקיימים בשעות נוחות.

תעודת הסמכה המוכרת במשרדי הממשלה תוענק למסיימים בהצלחה.

על פי הנחיות משרד העבודה מצילי ים נדרשים  לעבור רענון כל שנה - לקובץ התקנות לחץ כאן.

 
רענון

רענון עזרה ראשונה והחייאה למצילים 

מטרת הקורס - רענון תכנים מצילי חיים בעזרה ראשונה והחייאה, דגש על תרגול ועבודת צוות.

קהל יעד - מצילים בעלי תעודת עזרה ראשונה בתוקף.

תכנים - אנטומיה ופיזיולוגיה, מצבי חוסר הכרה (נשימתיים, לבביים
ורפואיים אחרים), סכימת החייאה במבוגר\ילד\תינוק כולל תרגול מלא, סילוק גוף זר, טיפול בפציעות נפוצות ומיוחדות, עצירת שטפי דם וטיפול בפציעות טראומה. תרגול שימוש במכשיר החייאה, דפיברילטור. רענון תיק החייאה ומעבר על בלון חמצן + אמבו.
בסיום ההכשרה למסיימים בהצלחה תוענק תעודה המאושרת ע"י משרד התמ"ת. מצילי ים נדרשים ברענון עזרה ראשונה מדי שנה בטרם תחילת עונת הרחצה.חברתנו בעלת אישור אגף החופים - עיריית תל אביב 
bottom of page